Programma

VAM stundu atstrādāšanas grafiks 2019./2020.m.g. 2. semestrī

No VAM vēstures

VAM programma Kalnu vidusskolā veiksmīgi darbojas no 1997. gada. Šajā laika posmā sagatavotie audzēkņi atrodami valsts dienestā gandrīz visa veida Latvijas Bruņotajos spēkos. Iegūtās pamatzināšanas un prasmes ļauj izvēlēties policista un apsarga profesijas, arī zemessardzei mūsu jaunieši ir labs papildinājums.

Viss, protams, sākas ar darbošanos Jaunsardzē jau pamatskolas posmā. Sava darba entuziasts instruktors Ainars Lapa prot iesaistīt skolēnus saturīga brīvā laika pavadīšanā un dzīves prasmju apguvē. Daudzi skolēni pēc pamatizglītības iegūšanas, vidusskolā izvēlas VAM programmu. Esam viena no 29 Latvijas bāzes skolām, kura aktīvi sadarbojas ar Jausardzes centru, bet ar tik bagātīgu mācību bāzi Kurzemes reģionā esam vienīgie.

Visi programmas audzēkņi, protams, nekļūst par karavīriem, un tāds arī nav šīs programmas mērķis. Skolēniem trīs vidusskolas gadu garumā ir iespēja pārliecināties un izšķirties, vai savu karjeru saistīt ar armiju, taču nenovērtējams ir ieguldījums, ko VAM programma dod jauniešu fiziskajā attīstībā, patriotiskajā audzināšanā, sadzīves un praktiskās dzīves iemaņu apgūšanā, prasmei rīkoties ekstremālās situācijās, darboties komandā.

                                                                                                                                     Daiga Zvejniece