Olimpiādes

  • Kurzemes reģiona atklātās vizuālās mākslas olimpiāde 2018. gadā

Jau sesto reizi aizvadīta Kurzemes reģiona atklātās vizuālās mākslas olimpiāde. 53 bērni un jaunieši no visas Kurzemes veidoja dekoratīvas kompozīcijas ar nosaukumu “Pūt, vējiņi!”.

Olimpiāde norisinājās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas zālē Alejas ielā. Tur četrās vecuma grupās – 5.–6., 7.–8., 9.–10. un 11.–12. klase – pulcējās katra novada un pilsētas vizuālās mākslas olimpiāžu uzvarētāji no visas Kurzemes. Olimpiādes uzdevums visām vecuma grupām bija viens: uz baltas lapas radīt dekoratīvu kompozīciju “Pūt, vējiņi!” krāsainas grafikas tehnikā. Taču katrā vecuma grupā bija citi papildu nosacījumi – atšķirīga fotogrāfija ar Liepājas skatu, kā detaļas jāiekļauj kompozīcijā, tāpat olimpiādes darbam katrā vecuma grupā bija noteikts atšķirīgs izmērs, kādā kompozīcija jāveido.

No mūsu skolas piedalījās 8.b klases skolniece Elēna Sarģele

Elēnas balva – sertifikāts par iespēju iestāties Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā bez iestājpārbaudījumiem.

  • Starpnovadu sākumskolas olimpiāde matemātikā 2018. gadā

4.b klases skolēns Ilvars Ilgauds ieguva ATZINĪBU!

  • Starpnovadu sākumskolas olimpiāde latviešu valodā 2018. gadā

Mūsu skolas 2.b klases skolniece Amēlija Sarģele ieguva 2. vietu!

  • Starpnovadu mājturības un tehnoloģijas I olimpiāde 2018. gadā

Starpnovadu mājturības un tehnoloģijas I olimpiādē piedalījās 8.b klases skolniece Undīne Ulmane un 9.b klases skolniece Annemarija Rake, kura ieguva ATZINĪBU. Paldies skolotājai Vinetai Ēberliņai!

Annemarijas darbs

Undīnes darbs

  • Mājturības un tehnoloģijas II olimpiāde Saldū 2018. gadā

No mūsu skolas olimpiādē piedalījās 8.b klases skolēns Guntars Gūtmanis, un 8. – 9. klašu grupā ieguva 1. vietu. Pirmdien skolotājam Uldim Ozolam bija liels un patīkams pārsteigums, ka Guntars tiek uzaicināts uz Valsts olimpiādi 4. aprīlī Rīgā.

Priecīgais Guntars

  • Aizputes novada atklātā vizuālās mākslas olimpiāde 2018. gadā

Skolotāja Marita Ozola aizveda 8.b klases skolnieci Elēnu Sarģeli un 7.b klases skolnieci Grētu Baumani uz Aizputes novada atklātā vizuālās mākslas olimpiādi, kas notika Aizputes mākslas skolā. 23 dalībnieku konkurencē Elēna Sarģele ieguva 1. vietu 7. – 8. klašu grupā un ieguva iespēju piedalīties Kurzemes novada olimpiādē 6. aprīlī Liepājā.

Zīmē Elēna un Grēta

Top Elēnas darbs

Grētas darbs

Elēnas darbs

Lai Elēnai veicas arī Liepājā!