VALSTS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS PATEICĪBA

Valsts aizsardzības mācība (VAM) kā izvēles priekšmets šobrīd tiek īstenota 68 Latvijas vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs, taču 13 skolas bija tie celmlauži, kuri pilotprojektā iesaistījās no pašiem tā pirmsākumiem – jau 2018. gadā, un šo mācību priekšmetu skolas kopējā stundu plānā integrējuši joprojām. Pateicībā par sadarbību projekta īstenošanā, kas veicina jauniešu patriotisko audzināšanu un izpratni par demokrātisko vērtību nozīmīgumu, aizsardzības ministrs Artis Pabriks šo 13 skolu direktoriem pasniedza arī Aizsardzības ministrijas goda rakstu.