Atbalsta personāls

Logopēds Benita Gulbina
Bibliotekāri Daina Ektermane
Valda Freidenfelde
Medmāsas Audra Linkovska
Irēna Maklere
Psihologs Līksma Puķīna

file:///C:/Users/Skolotajs/Downloads/kavejumi-izslegtas-kameras-un-citi-izaicinajumi-attalinato-macibu-laika.html