Atbalsta personāls

Logopēds Benita Gulbina
Bibliotekāri Daina Ektermane
Valda Freidenfelde
Medmāsas Audra Linkovska
Irēna Maklere
Psihologs Līksma Puķīna