2016./2017.m.g.

9.a klase, audzinātāja Aija Krecere 10.06.2017.

12.klase, audzinātāja Gaļina Granta 10.06.2017.

9.b un 9.c klašu izlaidums 09.06.2017.

9.b un 9.c klašu izlaidums 09.06.2017.