Vērtēšana

Aktualizēts! Vērtēšanas kārtība speciālajā izglītībā 2021./2022.m.g – [PDF]
Aktualizēts! Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 1.-12. klasei 2021./2022.m.g. – [PDF]

Pamatskola
Pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības aktualizācija
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pamatskolas klasēs

Sākumskola
Sākumskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības aktualizācija
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība sākumskolas klasēs

Speciālās klases

Speciālo klašu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Vidusskola
Vispārējās vidējās izglītības izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības aktualizācija
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība vidusskolas klasēs