Speciālā izglītība

Barikāžu atceres nedēļas pasākumi.

6./9. un 7./8.b klases aktīvi piedalījās Barikāžu atceres nedēļas pasākumos. Veidoja plakātu un gāja uz muzeju, kur M. Bedre ļoti interesanti stāstīja par 1991. gada janvāra notikumiem. Pēc muzeja apmeklējuma dzēra tēju, ēda maizi ar ievārījumu un kopīgi skatījās dokumentālas filmas par tā laika notikumiem.

Labo darbu nedēļa

”Labo darbu” nedēļas laikā 7./8.b klases audzēkņi grieza, laminēja un veidoja spēles p.i.i. ‘Straumīte” bērniem, kuras varēs izmantot logopēdiskās nodarbībās. Paldies par pacietību un rūpīgu darbu!

Skolotāja: Benita