Programmas

Kods un teksta daļa Nosaukums Licences
numurs
21014111 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma V-8722
21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem V-8724
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma V-8725
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem V-8723
21011111 Pamatizglītības programma V-8734
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma V-9203
31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma V_3561