Dokumenti

Iekšējās kārtības noteikumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Izmaiņas  Kārtība kādā tiek nodrošināts attālinātās mācīšanās process

Kārtība kādā tiek nodrošināts attālinātās mācīšanās process

Ētikas kodekss
Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Saldus novada pašvaldībā

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas nolikums