Konkurss “Saules ota”

Pelču internātpamatskola – attīstības centrs tradicionāli rīko vizuālās mākslas konkursu “Saules ota” speciālo klašu skolēniem no visa Kurzemes novada. Šogad no mūsu skolas konkursā piedalījās trīs skolēni – Alise Šēna, Rebeka Bostana un Elvīra Baltiņa. Konkursa tēma bija Latvijas putni un daba. Par piedalīšanos konkursā skolēni saņem pateicības un sponsoru sagādātas balvas. Pēc darbu pabeigšanas, skolēnus veda ekskursijā uz strausu un kazu fermu “Nornieki”. Diena bija piepildīta, jo mājās pārradāmies tikai pēc 17:00!