Pasākumi

Karantīnas laikā viss notiek ārpus bibliotēkas telpām un darbiņi veicami mājās.

Ziemassvētkos aktīvs darbs norit “Rūķu darbnīcās”.

Tiek vāktas un sagatavotas dažādas tējas.

Pulciņa bērni iesaistās labajos darbos. Dāvinājums dzīvnieku patversmei.

Notiek dažādas tematiskas aktivitātes.

Bibliotēkā aktīvi darbojas 2 pulciņi – “Grāmatu tārpiņš” un “Gudrs un vesels”.

Regulāri Valsts valodas dienā notiek fotoorientēšanās ar dažādiem uzdevumiem pa ciematu.

Projektā “Esi fiziski aktīvs”, labiekārtojot laukumu, tapa fizisko aktivitāšu trase, atjaunoja sajūtu taku un noslēgumā Zinību dienā tikās aktivitātēs ar Cūkmenu.

Bibliotēka iesaistās akcijās un projektos. Vāc makulatūru.

Ēnu dienā iepazīst bibliotēkas darbu.

Dzejas diena veltīta dzejniekam Mārim Čaklajam.

Bibliotēka aicina svinēt Valsts svētkus.

 2019./2020.macību gadā 3.kārtās tika noorganizēts “Pasaku maratons”, veltīts Anša Lerha Puškaiša jubilejai.

Pasākumi janvārī