Bibliotēka

Skolas bibliotēka ir UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēka” dalībniece. Tā strādā apvienoti ar pagasta bibliotēku zem nosaukuma  – Kalnu bibliotēka.

Iespējas

  • Bērnu un jauniešu zona.

  • Bibliotēka piedāvā daudzpusīgu literatūru.

  • Gan skolēni, gan skolotāji tiek nodrošināti ar nepieciešamo mācību un uzziņu literatūru.

    Mācību grāmatām un spēlēm ierādīta atsevišķa telpa.

  • Bibliotēkā regulāri tiek iepirktas jaunās grāmatas visām vecuma grupām.

  • Bibliotēka piedāvā iespējas lasīt grāmatas, spēlēt spēles, risināt erudīcijas uzdevumus, piedalīties konkursos.