Skolu draudzība Nīgrandē projekta
Nr.LLI-323, HANDICRAFTS ietvaros

Turpinās projekta Nr.LLI-323  HANDICRAFTS ”Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā LT un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā LV” īstenošana Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā.

2019.gada 14.februārī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā notika nodarbību cikla pirmā nodarbība Latvijas pusē, kurā piedalījās 15 dalībnieki no Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas un 15 dalībnieki no Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzijas. Tikšanās iesākās viesus sveicot ar tuvojošos Lietuvas valsts dzimšanas dienu 16. februārī, kliņģerī iededzot pirmo jubilejas sveci otrai simtgadei.

Skolotāja Daina Ektermane vadīja nodarbību “Nacionālā virtuve”- gatavoja latviešu nacionālos ēdienus – pelēkos zirņus ar speķi un burkānu pankūkas. Darba grupā iesaistījās gan latviešu, gan lietuviešu jaunieši. Katrs dalībnieks saņēma sagatavotu bukletu ar nacionālās virtuves ēdienu receptēm abās valodās. Ēdienu gatavošanā tika izmantoti projekta ietvaros iegādātais daudzfunkcionālais multivārāmais katls, dažādas pankūku pannas, vafeļpanna Degustējot pagatavotos ēdienus, tika izmantoti projekta ietvaros jauniegādātie trauki.

Skolotāja Ulda Ozola nodarbība “Darbs ar koku/kokapstrāde” notika atjaunotajā un labiekārtotajā mājturības un tehnoloģiju II kabinetā. Projekta dalībnieki veidoja rokassprādzes no koka materiāliem, iegravējot katrs savu vārda zīmi, kā arī spēļu kauliņus galda spēlēm. Nodarbībā tika izmantoti kokmateriāli, rokas instrumenti – zāģi, koka kalti, ēvele, smilšpapīrs un citi, kā arī jauniegādātais mehāniskais urbis. Darba grupā darbojās ne tikai zēni, bet arī meitenes un skolotājas no Lietuvas. Visi strādāja ar aizrautību un interesi.
Projekta ietvaros ir iegādātas un uzstādītas kokdarbnīcai nepieciešamās iekārtas: kombinētais slīpēšanas darba galds, lentzāgis koksnei, kalšanas iekārta/ tapotājs, ripzāģis, urbjmašīna, skaidu nosūcēju un divi darba galdi.
Aušrute Krasucka iesaistīja projekta nodarbībā “Latviešu – lietuviešu valoda” dalībniekus sarunvalodas apmācībā. Valodu apguvē nostiprināja zināšanas, gan teorētiski, gan praktiski, sasveicinoties, iepazīstoties lietojot, pieklājības frāzes. Katrs jaunietis veidoja un noformēja Valentīndienas apsveikumu dzimtā valodā, noslēgumā uzdāvinot draugam. Līdz ar to Valentīndienas apsveikumi skanēja latviešu un lietuviešu valodās.

Nodarbību dalībniekiem bija iespēja veidot vērtējošu attieksmi pret sevi un pasauli, izprotot valodu lomu praktiskā darbībā. Noslēgumā secināja, ka iegūti jauni draugi, patika sadarboties, strādāt ar koku, garšoja pašu ceptās pankūkas, draudzīgā attieksme, siltā uzņemšana, skolas estētiskais noformējums.
Kopā projektā plānoti 5 nodarbību cikli Latvijas pusē, kuru ietvaros notiks nodarbības “Nacionālā virtuve”, “Darbs ar koku/ kokapstrāde”, “Latviešu – lietuviešu valoda”. Lai noorganizētu plānotās nodarbības projekta ietvaros ir iegādāts viss nepieciešamais inventārs un aprīkojums. Nākamā nodarbība Latvijas pusē plānota 2019.gada martā. 2019.gadā plānotas arī divas vasaras nometnes no kurām viena notiks Nīgrandē un ceļojošā izstāde.
Projekta ietvaros ir atjaunots Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumts, veikta darbnīcas telpu atjaunošana, t.sk.WC. Būvdarbus veica SIA “Aksīte”. Būvdarbi pabeigti 24.01.2019.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2020.gada 30.martam.
Projekts Nr. LLI-323 HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un no Latvijas puses Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.
Informāciju sagatavoja 15.02.2019.
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, eva.jekobsone@saldus.lv, 20267729

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu
www.latlit.lv; www.europa.eu