Saldus novada “Goda raksta”pasniegšana

Saldus novada Domes sēdē pasniedza Saldus novada domes apbalvojumu “Saldus novada GODA raksts” Ingunai Janševskai.

Deputāti vienbalsīgi piešķīra Saldus novada domes apbalvojumu “Saldus novada domes GODA raksts”:

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas skolotājai Ingunai Janševskai par nozīmīgu un godprātīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu skolēnu zināšanu un radošo spēju attīstīšanā Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā.

Sveicam un lepojamies ar […]

12.KLASES IZLAIDUMS

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

9.KLASES IZLAIDUMS

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */