Attālinātā supervīzijas sesija projekta PuMPuRS ietvaros

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas 10 skolotāji piedalīsies attālinātā supervīzijas sesijā 11. martā plkst. 13:00

Informācija par diagnosticējošajiem darbiem un Uzdevumi.lv iespējām

 

 

 

Ko gaidīt no diagnosticējošajiem darbiem?

Februāris un marts jau ierasts ir 3. un 6. klases valsts diagnosticējošo darbu mēneši. Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, vecākiem bieži vien rodas jautājums – kas vispār ir diagnosticējošie darbi, kam tie domāti un kā tie ietekmē bērna mācību rezultātus. Savukārt skolēni nereti uztraucas, jo valda neziņa, […]

VAM mācību stundu atstrādāšanas grafiks

Nīgrandes pagast Kalnu vidusskolas VAM programmas mācību stundu atstrādāšanas grafiks

VAM grafiks

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta apraksts

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Mūsu skola projektā piedalās kopš 2017./2018.m.g.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { […]