Interreg Latvija – Lietuva projekts Nr. LLI-323 Sociability and handicrafts skills for the welfare of the communities in Lithuanian and Latvian border regions, HANDICRAFTS

2018. gada 11. jūnijā Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas direktore Ineta Gangnusa un Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzijas (Lietuva) direktore Rima Sirvinskiene parakstīja partneru sadarbības līgumu par Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 līdzfinansēta projekta Nr. LLI 323 “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei […]

Sākusies skolēnu uzņemšana Kalnu vidusskolā!

Konkurss “Domāt, darīt, zināt!”

Lai veicinātu skolēnu motivāciju mācīties pirmo reizi šajā mācību gadā skolēnu pašpārvalde izdomāja un visa mācību gada garumā notika konkurss “Domāt, darīt zināt!”. Katra mēneša beigās apkopoja un rezumēja skolēnu sekmju līmeņa izaugsmi un klase, kura sasniedza augstāko līmeni sekmēs, saņēma kausu. Rezultātā 8.b mācību gada noslēgumā ieguva 1. vietu un vecāku padomes dāvāto balvu […]

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “MANA ZEME SKAISTĀ”” rezultāti

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “MANA ZEME SKAISTĀ”” rezultāti