Projekts  Nr.LLI-323

 

 

 

 

 

Turpinās projekta  Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

īstenošana Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā

2018. gada 27. septembrī lietuviešu draugi viesojās mūsu skolā – Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā, lai vairāk viens otru iepazītu un ieklausītos  valodā, dažādās dziesmās un līdzdarbotos. Diena sākās ar skolas apskati. Ciemiņi mūs iepriecināja ar dziesmām lietuviešu valodā, bet mēs, savukārt, uzjautrinājām klausītājus ar visiem labi zināmo dziesmu „Es skrienu” lietuviešu valodā. Zālē klātesošie bija atsaucīgi līdzdziedātāji. Tika demonstrēta filma „Atgaja”, kura informēja par šīs vasaras  organizēto nometni Židikos, kur bija iespēja ieraudzīt vasaras skaistākos mirkļus un no jauna satikt savus lietuviešu draugus.
Pēc tam projekta dalībnieki piedalījās interaktīvā  spēlē KAHOOT  angļu valodā  un skolēnu komandām bija iespēja katram pārliecināties par savām zināšanām par mūsu valstu (Latvijas un Lietuvas) kultūru, vēsturi, dabu un cilvēkiem. Skolēni bija ieinteresēti un atsaucīgi. Visus vienoja prieks par atkal redzēšanos.
Darba grupa tikšanās reizē pārrunāja plānoto praktisko nodarbību grafiku 2019.gadam un nometņu īstenošanas laiku. Pārrunāts paveiktais.

Projektā plānots izveidot pievilcīgāku  un drošāku dzīves telpu Lietuvas un Latvijas pierobežas novados- Židiķos un Nīgrandē. Projekta ietvaros tiks atjaunots Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas  darbnīcas ēkas jumts un telpas, iegādāti darba galdi kokamatniecības nodarbībām, savukārt Židiķos  tiks iegādāts aprīkojums šūšanas un adīšanas apmācībām. Kopīgi, 2019.gadā, tiks organizētas nodarbības iedzīvotājiem, kuriem būs iespēja apgūt kokamatniecību, rokdarbus, tradicionālo ēdienu gatavošanu, latviešu un lietuviešu valodu. Projekta ietvaros 2019.gadā plānotas arī divas vasaras nometnes  no kurām viena notiks Nīgrandē un ceļojošā izstāde.

Projekts Nr. LLI-323  HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” tiek īstenots ar Interreg Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un no Latvijas puses Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.

 

Informāciju sagatavota 27.09.2018.
Eva Jēkobsone, tālrunis: 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv

 

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu

www.latlit.lv; www.europa.eu