LEPOJAMIES !

Dabaszinību stundas laukā!

PĒDĒJAIS ZVANS!

Konkurss “Skolas sirdscilvēks”

Sporta koncerts kopā ar Nezinīti un Zinīti!

Māmiņdienas koncerts (Ventas 1)

VALSTS SVĒTKOS GALDI AR BALTIEM GALDAUTIEM

Atvērto durvju diena

Pulciņu radošās dienas

Olimpiskā diena