Veiksmīgi īstenotas aktivitātes Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā projekta Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

 

 

 

 

Veiksmīgi īstenotas aktivitātes Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā projekta

Nr.LLI-323, HANDICRAFTS ietvaros

 

Projekta “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” “HANDICRAFTS” ietvaros ir notikušas interesantas un vērtīgas  aktivitātes, kas dod iespēju attīstīt darba, uzņēmējdarbības un amatniecības prasmes veicinot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un reģiona pievilcību.

Projekta ietvaros ir atjaunots Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas  darbnīcas ēkas jumts, veikta darbnīcas telpu atjaunošana, t.sk.WC, iegādāti darba galdi kokamatniecības nodarbībām, iegādāts inventārs un aprīkojums “Nacionālā virtuve” nodarbībām. 2019.gadā tika organizēti 5 nodarbību cikli katrā valstī. Iedzīvotājiem bija iespēja apgūt kokamatniecību, rokdarbus, tradicionālo ēdienu gatavošanu, latviešu un lietuviešu valodu. 2019.gadā notikušas divas vasaras nometnes, katrā valstī pa vienai. Katrā no nometnēm kopumā piedalījās 50 izglītojamie, 25 dalībnieki no katras valsts.

No 2019.gada novembra plānota ceļojošā izstāde, kurā tiks izstādīti projekta laikā sagatavotie darbiņi. Noslēguma konference Lietuvā plānota 2020.gada februārī.

 

Projekts Nr. LLI-323  HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un no Latvijas puses Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2020.gada 30.martam.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Informāciju sagatavoja 28.10.2019.

Saldus novada pašvaldības

projektu vadītāja Eva Jēkobsone, eva.jekobsone@saldus.lv, 20267729

 

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu

www.latlit.lv; www.europa.eu