Informācija

Ētikas kodekss

Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Saldus novada pašvaldībā