Jaunsardze

Pulkveža O. Kalpaka piemiņas pasākums 2022.gada 6. martā Airītēs

Jaunsardzes aktivitātes attālinātā darba laikā 2021.m./g.

Jaunsargi iegūst jaunas zināšanas un iemaņas, kā arī prasmes, kas var noderēt ikdienas dzīvē, piemēram, orientēšanās apvidū vai pirmā medicīniskā palīdzība. Pasākumi un darbošanās kopā saliedē jaunsargus un veicina piederību valstij un nostiprina patriotismu.

Skolā sadarbība ar Jaunsardzi ir ļoti aktīva. Vecāko klašu skolēni rīko ikgadējo skolas ralliju ar dažādiem uzdevumiem, kur praktiski var pielietot iegūtās zināšanas. Vienmēr atbalsta skolu dažādos patriotiskos un atceres pasākumos. Ir aktīvi valsts un skolas patrioti.

Kalnu jaunsargu taktiskās mācības – nometne

No 11. līdz 13. maijam Kalnu dabas takā norisinājās Saldus novada Kalnu jaunsargu vienības taktiskās mācības. Nometnē piedalījās instruktora A.Lapas VAM audzēkņi, kā arī instruktora A.Homišina jaunsargi un kandidāti no Kalnu vidusskolas un Rubas pamatskolas. Nometnes laikā galvenā uzmanība tika veltīta individuālajām lauka kaujas iemaņām un jaunsargu fiziskās sagatavotības uzlabošanai.
Jauniešiem, darbojoties nodaļu sastāvos, bija jāpilnveido sadarbības principi un jāveic dažāda rakstura uzdevumi. Nometnes dalībnieki apguva vairākus LKI elementus, tai skaitā taktisko pārvietošanos apvidū gan individuāli, gan nodaļas sastāvā, pārvietošanos, izmantojot manevru “uguns un kustība”. Jaunāko grupu jaunsargi un kandidāti apguva nometnes rutīnas procedūras un iepazinās ar ekipējuma sagatavošanas principiem, vairākiem no viņiem šī bija pirmā nometne. Trīs dienu laikā jaunsargi veica dažādus fiziskus pārbaudījumus – mēroja pārgājiena maršrutu līdz nometnes vietai, dienu iesāka ar rīta rosmi, veica 5 km garu orientēšanās trasi, kā arī sacentās volejbola un futbola turnīros.
Jaunsargi un kandidāti apguva darbības ar ieročiem, tai skaitā drošības prasības, ieroča uzbūvi un daļēju triecienšautes izjaukšanu un salikšanu. Jaunsargi arī tika apmācīti patruļbāžu veidošanā un iepazinās ar sardzes uzdevumiem. Neraugoties uz karstajiem laika apstākļiem, gan VAM audzēkņi, gan pamatskolas klašu skolēni, godam aizvadīja pēdējo šī mācību gada nometni.
Zane Zvejniece

Jaunsargu kontrolmācības 2018

       No 2. līdz 4. martam Kalnu jaunsargi nostiprināja teorētiskās un praktiskās zināšanas, piedaloties nometnē skolā. Šīs bija pēdējās šāda veida kontrolmācības pirms maijā notiekošās jaunsargu gala testu nometnes, kurā piedalīsies arī Kalnu vidusskolas 12.klases skolēni. Kalnu vidusskolas jaunsargiem radās iespēja sadarbībā ar NMN vienības Saldus vada karavīriem apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī drošības noteikumus, darbībā ar triecienšauteni G-36. Mācību norises laikā tika atkārtotas zināšanas darbībā uz ugunslīnijas, jaunieši atkārtoja principus par pirmās palīdzības sniegšanu. 3. marta piemiņas pasākumā Lēnās pie piemiņas sienas piedalījās arī Kalnu jaunsargi, veltot dzejas rindas O. Kalpaka bataljona karavīru piemiņai un viņsaulē aizgājušajam piemiņas sienas idejas autoram Jānim Blūmam. Svētdienā, kārtojot ieskaiti ierindas mācībā, jaunsargi sadalījās grupās, lai atsvaidzinātu zināšanas par topogrāfiju un orientēšanos dabā. Neskatoties uz svētdienas rīta skarbajiem laika apstākļiem, Kalnu vidusskolas jaunsargi kārtoja ieskaiti un nostiprināja savas praktiskās un teorētiskās zināšanas ierindas mācībā. Vienojoties kopīgā dziesmā, jaunsargi soļoja pa Kalnu ciematu, saulītei kožot vaigos.
                                                                                                                                                                Zane Zvejniece

 

 

Kā mēs sargājam Latviju?

 

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā 2.02.2017. notika tikšanās ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem un ASV kareivjiem. Tikšanās notika Aizsardzības ministrijas sadarbībā ar NBS organizētā skolu projekta “Kā mēs sargājam Latviju? ietvaros.

Skolas jaunieši tika iepazīstināti ar jaunākajiem NBS plāniem, par tehniskajiem transporta līdzekļiem (tankiem, helikopteriem, kuģiem) par to kā tiek saudzēta Ādažu poligona dabas resursi – retie augi un putni. Skolēni uzzināja par misijām daudzās citās valstīs, par atbalstu un palīdzību,  kurās piedalās latviešu karavīri. Vienlaikus zinošākie skolēni Valsts aizsardzības jautājumos saņēma pārsteiguma balvas.Tāpat karavīri pastāstīja par savu ikdienu Latvijā un ASV. Viņi bija atvērti jebkuriem jautājumiem. Vai patīk Latvija, vai patīk tas, ko viņi dara? Daudz jautājumu par ekipējumu, par fiziskās sagatavotības līmeni ASV, par ikdienu, rutīnu un ēdieniem.
Sniegtajā prezentācijā jaunieši guva plašākas zināšanas par Valsts aizsardzības sistēmu Latvijā. Skolēni nostiprināja zināšanas angļu valodā.  Daudziem patika video materiāls par to, kā ASV karavīri ieradās Latvijā, izlecot no lidmašīnas ar izpletņiem.
Praktiskās nodarbības daļā ASV karavīri parādīja savu ekipējumu (bruņu vestes, cepures) un ļāva tās pielaikot. Secinājums: nepieciešama laba fiziskā sagatavotība, lai darbotos pilnā ekipējumā.

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas jaunieši varēja pārliecināties par savas tālākās karjeras iespējām un izvēli. Noslēgumā jaunsardzes instruktors A. Lapa viesus iepazīstināja ar Valsts aizsardzības programmas mācību telpām, par programmas attīstības iespējām, sporta laukumu.

 

Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants A.PRAULIŅA

 

 

 

Saldus novada Kalnu jaunsargu vienības nometne


       No 19. līdz 21. janvārim Kalnu vidusskolā un tās teritorijā notika Saldus novada Kalnu jaunsargu vienības nometne, kuras laikā jaunsargi nostiprināja līdz šim iegūtās zināšanas un prasmes. Nometnes galvenais mērķis bija atkārtot iepriekš apgūstās zināšanas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu ceturtā līmeņa gala pārbaudījumus. Nometnes laikā viesos ieradās jaunsargu instruktors Aivars Tērauds, kurš jaunsargiem sniedza padziļinātu ieskatu valsts vēsturē. Tieši gadā, kad Latvija svin simtgadi, ir svarīgi jaunsargiem gūt ieskatu notikumos, kas ir nodrošinājuši Latvijas valsts pastāvēšanu.
Nometnes laikā jaunsargi veica orientēšanās trasi un nostiprināja prasmes topogrāfijā. Tāpat tika uzlabota jaunsargu fiziskā sagatavotība, atsvaidzinātas zināšanas pirmajā palīdzībā un tūrismā. Jaunsargi uzlaboja prasmes darbā ar ieročiem – izjaukt un salikt ieročus, šaušanas stāvokļu ieņemšanā un darbībās uz ugunslīnijas. Nometnes laikā liela uzmanība tika pievērsta jaunsargu soļošanas prasmju uzlabošanai. Vakarā, iestājoties tumsai, jaunsargi pulcējās ap ugunskuru, lai pārrunātu dienā apgūto un noskaidrotu viszinošākos jaunsargus.
Jau daudzu gadu garumā Kalnu vienībā ir iedibināta tradīcija – vienoties kopīgā dziesmā, soļojot pa Kalnu ciematu. Arī šis gads nebija izņēmums un, kā uzsver paši jaunsargi, šīs tradīcijas saglabāšana ir ļoti nozīmīga.
Ainars Lapa,
1. novada nodaļas jaunsargu instruktors

 

Militārais žurnāls “Tēvijas sargs”, 2017. gada aprīlis