SKOLAS SIRDSCILVĒKS 2022

2022. gadā skolā izveidota jauna tradīcija- balsojot, noteikt SKOLAS SIRDSCILVĒKU: skolotāju, tehnisko darbinieku, izglītojamo. Šogad par Skolas sirdscilvēkiem  kļuva: skolotāja Rasa Daktere, tehniskais darbinieks Biruta Paulauska un 9.klases skolniece Rēzija Jansone. Apsveicam uzvarētājas!