,,Radi rotājot”

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, valstī tika izsludināts arī Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss ,,Radi rotājot”.Šī konkursa pirmā kārta notiek mācību iestādēs.Otrā kārta tiks organizēta kultūrvēsturiskajos novados.Kurzemes novada darbu skate notiks aprīlī Liepājā.Tos darbus, kuri nokļūs līdz Liepājai, un tur saņems 1. vai 2. pakāpes diplomus, tālāk izvirzīs uz trešo kārtu Rīgā, kur tos varēs apskatīt XII Lavijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā.

Šodien žūrija no Saldus bija ieradusies skolā apskatīt un novērtēt mūsu audzēkņu darbus, kuri tapuši interešu izglītības pulciņos.

Skolotājas Oksanas Salmiņas vadītā pulciņa ,,Raibā ota” dalībnieku – Dagmāras Poles, Antras Viežauskas un Anetes Pocjavičas darbi.

   

Skolotājas Ilonas Ektermanes vadītā Rokdarbu pulciņa kopdarbs, kuru veidojuši 1. klases audzēkņi.

Skolotājas Aigitas Plītas vadītā pulciņa ,,Papīra darbnīca” audzēkņu veidotais kopdarbs.