Projekts “Mana zeme skaistā”

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros, tika īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””. Projekta mērķis  –  stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

Katras skolas izglītojamo labākie darbi tika veidoti, kā foto gleznas un tos izstādīs skolas aktu zālē, lai demonstrētu plašākai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas, kā dāvinājums, nonāca skolas īpašumā, ienesot, valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur izglītojamo radošajiem darbiem mācību iestādē.

Foto gleznu izgatavošanai tika piesaistīts finansējums no Latvijas uzņēmumiem.

Konkursa rezultāti ir apkopoti un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas uzvarētāji ir zināmi.

  1. vieta – Līga Gredzena
  2. vieta – Markuss Strokšs
  3. vieta – Elza Vicvagare

Projekta ietvaros skola ieguva 10 fotogleznas. Fotogleznu autori – Līga Gredzena, Markuss Strokšs, Elza Vicvagare, Amanda Gredzena, Kristiāns Ēberliņš, Amēlija Sarģele, Niks Krauze, Ita Krauze, Karīna Bostana un Grēta Baumane.

Oksana Salmiņa.

  1. vieta – Līga Gredzena


2. vieta – Markuss Strokšs

3. vieta – Elza Vicvagare