Projekti

“HANDICRAFTS” AR PARTNERI ŽIDIKU M.PEČKAUSKAITES ĢIMNĀZIJU

2018. gada 11. jūnijā Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas direktore Ineta Gangnusa un Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzijas (Lietuva) direktore Rima Sirvinskiene parakstīja partneru sadarbības līgumu par Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 līdzfinansēta projekta Nr. LLI 323 “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā” (Handicrafts)  īstenošanu. Projekta mērķis ir izveidot pievilcīgāku un drošāku dzīves telpu Lietuvas un Latvijas pierobežas novados – Židikos un Nīgrandē. Projekta ietvaros tiks atjaunots Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumts un telpas, iegādāti darba galdi kokamatniecības nodarbībām, savukārt Židikos tiks iegādāts aprīkojums  šūšanas un adīšanas apmācībai. Kopīgi tiks organizētas nodarbības iedzīvotājiem – būs iespēja apgūt kokamatniecību, rokdarbus, tradicionālo ēdienu gatavošanu, latviešu un lietuviešu valodu. Projekta ietvaros plānotas arī divas vasaras nometnes un ceļojošā izstāde.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 136 266,75 euro

ERAF finansējums 85%  – 115 826,73 euro

Valsts budžeta dotācija 5% – 3864,85 euro

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas līdzfinansējumu nodrošina Saldus novada pašvaldība – 65 702,48 euro

 

Informācija publicēta 29.06.2018.
ES neatbild par publiskotās informācijas saturu.
www.latlit.eu
www.europa.eu

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekta nosaukums Projekta Nr.
Karjeras  atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 8.3.5.0/16/I/001
Pasākumi vietējās sabiedrības  veselības veicināšanai  un slimību profilaksei Saldus novadā 9.2.4.2/16/I/041
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 8.3.4.0/16/I/001
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 8.3.2.2/16/I/001

PROJEKTS „ESI LĪDERIS”

Programma pamatskolai “Starts”
Programma vidusskolai “Uzņēmējdarbības pamati”

DRUVAS TALANTU SKOLA

Kurzemes jauno biologu skola 9.-12.kl.
Kurzemes jauno programmētāju skola 5.-9.kl.
Kurzemes jauno ģeogrāfu skola 8.-12.kl.
Multimediju skola 9.-12.kl.
Personības attīstības skola 7.-9.kl.
Kurzemes jauno ķīmiķu skola 6.-7.kl.

LAD  „SKOLAS PIENS”
LAD  „SKOLAS AUGLIS”

“LATVIJAS SKOLU JAUNATNES FOTO KONKURSS” 
“MANA ZEME SKAISTĀ””

Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā”

Foto konkursa rezultāti

 

2017. GADA JŪNIJĀ SKOLĒNI PIEDALĪJĀS ŽIDIKU M.PEČKAUSKAITES ĢIMNĀZIJAS RĪKOTAJĀ VASARAS NOMETNĒ

PROJEKTS ”ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

PROJEKTS ”ATBALSTS IZGLĪTOJAMO PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI”