Projekti

majaslapa_okt_2019_handicrafts

Karjeras  atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

  1. novembrī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas skolēni piedalījās karjers pasākumā

“Amatu dienas”. 5.-7. klašu skolēni iepazinās ar dažādām profesijām – rotkaļu, dzintara apstrādi, klūgu pinēju,  sveču lējēju, ādas apstrādi. Katrs audzēknis piedalījās praktiskajās nodarbībās. Gala rezultātā katrs bija izmēģinājis veidot kādu darbiņu, kuru varēja dabūt kā suvenīru.

 

14.11. Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas audzēkņi klausījās interesantu lekciju par to, kā sasniegt savus iecerētos mērķus, būt neatlaidīgiem un neatkāpties no saviem sapņiem, kā sevi motivēt. Lekciju vadīja viens no bijušajiem absolventiem Niks Jansons.

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros š.g. 13. decembrī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas skolēniem bija iespēja noskatīties divas aktiera Ē. Vilsona monoizrādes- “Mana Magadana” adresē Kalnu – 4  un izrādi “Nezāle” adresē Ventas-1.

Skolēni pēc izrādes noskatīšanās raksta: “Ē. Vilsona radītā atmosfēra bija īsta. Viņš pat iekāpa ledus aukstā ūdenī, lai nodotu sajūtu par Magadanas skarbo klimatu.

Stāsts bija diezgan intīms- par aktiera ģimeni, mammas likteni, viņa kā bērna izjūtām Padomju Savienības laikā, atgriešanos Magadanā, spilgtām sajūtām.

Man patika skatuves iekārtojums, bija sajūta, ka es tiešām esmu piedzīvojusi to, ko viņš stāsta.”

“Es apbrīnoju aktiera drosmi tik atklāti stāstīt pasaulei savu vecāku dzīvesstāstu. Šis stāsts ir klausīšanās vērts, un izrāde ir vēstījums, kurš liek daudz ko pārdomāt par savu dzīvi un tās vērtībām.”

“Man patika skatuves iekārtojums, atmosfēra. Es arī uzzināju interesantus faktus par Magadanu. ”

Savukārt 18. decembrī 8.-12.klašu skolēni devās uz Rīgu, uz kinoteātri “Splendid Palace”, lai apskatītu pirmo kino demonstrēšanai celto ēku Latvijā, noskatītos filmu “Tēvs nakts” un apmeklētu Ž. Lipkes memoriālu.

Skolēni pasākumu vērtēja kā izdevušos, iespaidiem un emocijām bagātu. Memoriāla apmeklējums paliks atmiņā ar interesanto, informācijas bagāto gida stāstījumu par Otrā pasaules kara notikumiem saistībā ar ebreju masveida iznīcināšanu. Gida stāstījums lieliski papildināja filmā redzēto, palīdzēja skolēniem labāk izprast tā laika notikumus.

Pēc pasākuma skolēni dalījās savās pārdomās:

“Gan filma, gan muzeja apmeklējums manī raisīja dažādas emocijas un pārdomas par to, ka mēs visi esam vienādi un katrs esam pelnījuši dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi.

Ieguvu daudz jaunas informācijas, daudz jaunu sajūtu. Novērtēju, ka mums tika dota šāda iespēja.”

“Man ļoti patika Ž. Lipkes memoriālā, jo tur bija iespēja sīkāk uzzināt par Ž. Lipkes dzīves gaitām, mazā Ziga dzīvi, noskaidrot to, ko filmā nesapratām. Es iedziļinājos un klausījos, jo man patīk uzzināt jaunu informāciju par vēstures notikumiem.”

“Manuprāt, gan šis filmas, gan memoriāla apmeklējums ir labs veids, kā likt jauniešiem ( un  ne tikai)  aizdomāties par to, kāpēc vispār bija iespējama šāda diskriminācija, kāds tam bija iemesls un kā tas ir mūsdienās.”

“Ļoti labs veids, kā mācīties vēsturi! Paldies par pasākumu!”

 

“HANDICRAFTS” AR PARTNERI ŽIDIKU M.PEČKAUSKAITES ĢIMNĀZIJU

2018. gada 11. jūnijā Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas direktore Ineta Gangnusa un Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzijas (Lietuva) direktore Rima Sirvinskiene parakstīja partneru sadarbības līgumu par Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 līdzfinansēta projekta Nr. LLI 323 “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā” (Handicrafts)  īstenošanu. Projekta mērķis ir izveidot pievilcīgāku un drošāku dzīves telpu Lietuvas un Latvijas pierobežas novados – Židikos un Nīgrandē. Projekta ietvaros tiks atjaunots Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumts un telpas, iegādāti darba galdi kokamatniecības nodarbībām, savukārt Židikos tiks iegādāts aprīkojums  šūšanas un adīšanas apmācībai. Kopīgi tiks organizētas nodarbības iedzīvotājiem – būs iespēja apgūt kokamatniecību, rokdarbus, tradicionālo ēdienu gatavošanu, latviešu un lietuviešu valodu. Projekta ietvaros plānotas arī divas vasaras nometnes un ceļojošā izstāde.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 136 266,75 euro

ERAF finansējums 85%  – 115 826,73 euro

Valsts budžeta dotācija 5% – 3864,85 euro

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas līdzfinansējumu nodrošina Saldus novada pašvaldība – 65 702,48 euro

 

Informācija publicēta 29.06.2018.
ES neatbild par publiskotās informācijas saturu.
www.latlit.eu
www.europa.eu

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekta nosaukums Projekta Nr.
Karjeras  atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 8.3.5.0/16/I/001
Pasākumi vietējās sabiedrības  veselības veicināšanai  un slimību profilaksei Saldus novadā 9.2.4.2/16/I/041
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 8.3.4.0/16/I/001
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 8.3.2.2/16/I/001

PROJEKTS „ESI LĪDERIS”

Programma pamatskolai “Starts”
Programma vidusskolai “Uzņēmējdarbības pamati”

DRUVAS TALANTU SKOLA

Kurzemes jauno biologu skola 9.-12.kl.
Kurzemes jauno programmētāju skola 5.-9.kl.
Kurzemes jauno ģeogrāfu skola 8.-12.kl.
Multimediju skola 9.-12.kl.
Personības attīstības skola 7.-9.kl.
Kurzemes jauno ķīmiķu skola 6.-7.kl.

LAD  „SKOLAS PIENS”
LAD  „SKOLAS AUGLIS”

“LATVIJAS SKOLU JAUNATNES FOTO KONKURSS” 
“MANA ZEME SKAISTĀ””

Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā”

Foto konkursa rezultāti

 

2017. GADA JŪNIJĀ SKOLĒNI PIEDALĪJĀS ŽIDIKU M.PEČKAUSKAITES ĢIMNĀZIJAS RĪKOTAJĀ VASARAS NOMETNĒ

PROJEKTS ”ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

PROJEKTS ”ATBALSTS IZGLĪTOJAMO PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI”