Kalnu vidusskolai – 30

  1. oktobrī ar esošo skolēnu priekšnesumiem, absolventu videosveicieniem, domes un pagasta amatpersonu un citiem sveicieniem tika pavadīts Kalnu vidusskolas 30 gadu jubilejas salidojums.

Uz 30 gadu jubilejas pasākumu Kalnu kultūras namā bija ieradušies arī visi četri skolas bijušie direktori – Zigurds Jeromānovs, Ausma Meiere, Indra Ūdra un Zenta Klaipa. Visi bijušie direktori pastāstīja, kas īpašs skolā noticis laikā, kad viņi skolu vadīja, ar ko lepojušies, ko skolai vēl šobrīd.

Skolas apaļajā jubilejā klātesošos bija ieradies sveikt arī Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš. “Viena lieta ir špikot no otra skolēna, bet otra – no direktora. Manuprāt, no direktoriem varam mācīties, tādēļ rūpīgi klausījos, ko skolai vēlēja visi bijušie direktori. No pirmā direktora varam mācīties par draudzību – būt draugam. No otrās direktores – par komandas darbu; trešā direktore mācīja, kā pārvarēt grūtības, bet ceturtā direktore aicināja būt lepniem par to, ka esam īpaši,” sacīja R. Doniņš. Viņš pasniedza arī Saldus novada domes Goda rakstu Kalnu vidusskolas skolotājam Ainaram Lapam par atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu izglītojamo patriotiskajā audzināšanā.

Atzinības rakstus pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem pasniedza arī Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica, savukārt Nīgrandes pagasta pārvaldes Atzinības rakstus – Indra Ūdra.

Esošā Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas direktore Ineta Gangnusa pateicās visiem, kuri bija ieradušies uz skolas 30 gadu jubilejas salidojumu, bet īpašu pateicību veltīja tiem pedagogiem un skolas vadībai, ar kuru gādību skolā uzsākta Valsts aizsardzības mācības programma, kam šobrīd lielā mērā var pateikties, ka tiek nodrošināts pietiekams skolēnu skaits vidusskolas klasēs un nodrošināta skolas iespēja pastāvēt.

Tāpat par nenovērtējami milzīgo darbu gan skolas, gan visu Kalnu un Nīgrandes attīstībā pateicība tika izteikta Jānim Blūmam, kurš visu savu darba mūžu veltījis, lai Nīgrandes pagasts un tā apkārtnes iedzīvotāji augtu, būtu izglītoti savā skolā un baudītu kultūru savā kultūras namā.