Skolotāji

2017./2018.

Mūsu skolā strādā:

Vārds Uzvārds
Aiga Andersone
Mārtiņš Baķis
Guna Balode
Gracija Blumberga
Dace Bunkusa
Indra Caune
Sandra Dingele
Inga Ēberliņa
Daina Ektermane
Ilona Ektermane
Sarma Fingere
Valda Freidenfelde
Ineta Gangnusa
Gaļina Granta
Benita Gulbina
Inita Kļava
Ainars Lapa
Sandra Liepiņa
Līga Ļaudobele
Valda Meijere
Jānis Narkevics
Marita Ozola
Uldis Ozols
Aigita Plīta
Anita Prauliņa
Oksana Salmiņa
Uģis Sauja
Mudīte Siksna
Sanita Stepanova
Artis Šulbergs
Gunda Ulmane