Kontakti

Direktore
Ineta Gangnusa  29100051
ineta.gangnusa@saldus.lv

Direktores vietniece izglītības jomā
Anita Prauliņa (Kalnu iela 4) — 26346973
anita.praulina@saldus.lv
Inita Kļava (Ventas iela 1) — 28626915
inita.klava@saldus.lv

Skolotāju istaba
Kalnu iela 4 — 63842503
Ventas iela 1 — 63864172

Lietvede
Daiga Kuģe (Kalnu iela 4) — 26117061
Ilona Sarģele (Ventas iela 1) — 26690047

Saimniecības daļas vadītājs
Viktors Dubovs (Kalnu iela 4) — 29104119
Guntars Sarģelis (Ventas iela 1) — 28346993

Rekvizīti
Nīgrandes pagasta pārvalde
Reģ. Nr. LV90000069351
Ventas iela 2, LV-3899, Saldus novads
A/S SEB banka, Saldus fil., UNLALV2X
Konta Nr. LV21 UNLA 0015 0111 3057 0
Juridiskā adrese: Kalnu iela 4, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
kalnu.vidusskola@saldus.lv