Atbalsta personāls

Logopēds Benita Gulbina
Bibliotekāri Uģis Sauja
Valda Freidenfelde
Medmāsas Audra Linkovska
Irēna Maklere
Psihologs Līksma Puķīna