VAM audzēkņu un jaunsargu izturības pārgājiens

No 28. līdz 30. septembrim notika Kalnu vidusskolas VAM audzēkņu un jaunsargu izturības pārgājiens. Trīs dienu laikā jaunieši pārbaudīja orientēšanās prasmes, ar pārgājiena palīdzību uzlaboja fizisko sagatavotību un iepazinās ar nometnes rutīnu. Neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, pārgājiena laikā jaunsargi veica vairāk kā 30 km garu maršrutu, pārbaudot gan individuālo izturību, gan komandu sadarbības prasmes. Pārgājiens sākās no Kalnu vidusskolas un pa dažādiem apkārtceļiem audzēkņiem bija jāmēro maršruts līdz Joda dambim Embūtē. No dabas materiāliem jaunsargi veidoja slieteņus, kuros bija jāpavada nakts. Kalnu jaunsargiem izturības pārgājienu veikšana ir labi pazīstama – vismaz divreiz gadā jaunieši veic šādi uzlabo fizisko sagatavotību un grupas sadarbību, pārgājieni ikvienam palīdz apzināties kļūdas, veidojot individuālo ekipējumu. Iepriekšējos gados ir veikti pat trīs un četras reizes garāki maršruti kā šoreiz.

Zane Zvejniece

Projekts  Nr.LLI-323

 

 

 

 

 

Turpinās projekta  Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

īstenošana Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā

2018. gada 27. septembrī lietuviešu draugi viesojās mūsu skolā – Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā, lai vairāk viens otru iepazītu un ieklausītos  valodā, dažādās dziesmās un līdzdarbotos. Diena sākās ar skolas apskati. Ciemiņi mūs iepriecināja ar dziesmām lietuviešu valodā, bet mēs, savukārt, uzjautrinājām klausītājus ar visiem labi zināmo dziesmu „Es skrienu” lietuviešu valodā. Zālē klātesošie bija atsaucīgi līdzdziedātāji. Tika demonstrēta filma „Atgaja”, kura informēja par šīs vasaras  organizēto nometni Židikos, kur bija iespēja ieraudzīt vasaras skaistākos mirkļus un no jauna satikt savus lietuviešu draugus.
Pēc tam projekta dalībnieki piedalījās interaktīvā  spēlē KAHOOT  angļu valodā  un skolēnu komandām bija iespēja katram pārliecināties par savām zināšanām par mūsu valstu (Latvijas un Lietuvas) kultūru, vēsturi, dabu un cilvēkiem. Skolēni bija ieinteresēti un atsaucīgi. Visus vienoja prieks par atkal redzēšanos.
Darba grupa tikšanās reizē pārrunāja plānoto praktisko nodarbību grafiku 2019.gadam un nometņu īstenošanas laiku. Pārrunāts paveiktais.

Projektā plānots izveidot pievilcīgāku  un drošāku dzīves telpu Lietuvas un Latvijas pierobežas novados- Židiķos un Nīgrandē. Projekta ietvaros tiks atjaunots Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas  darbnīcas ēkas jumts un telpas, iegādāti darba galdi kokamatniecības nodarbībām, savukārt Židiķos  tiks iegādāts aprīkojums šūšanas un adīšanas apmācībām. Kopīgi, 2019.gadā, tiks organizētas nodarbības iedzīvotājiem, kuriem būs iespēja apgūt kokamatniecību, rokdarbus, tradicionālo ēdienu gatavošanu, latviešu un lietuviešu valodu. Projekta ietvaros 2019.gadā plānotas arī divas vasaras nometnes  no kurām viena notiks Nīgrandē un ceļojošā izstāde.

Projekts Nr. LLI-323  HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” tiek īstenots ar Interreg Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un no Latvijas puses Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.

 

Informāciju sagatavota 27.09.2018.
Eva Jēkobsone, tālrunis: 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv

 

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu

www.latlit.lv; www.europa.eu

“Tikšanās ar dakteri Aikāsāp un viņa draugiem!!!”

Olimpiskā diena 2018

 

Dārzeņu izstāde “Raženais Miķelis”

Miķeļdienas tirgus “Rudentiņš Bagāts vīrs”

6. – 7. klašu grupā 3. vieta minifutbolā novadā

Mariss Rake                               Miks Arnolds Strazdiņš
Dāniels Mitkus                          Dāniels Krasuckis
Markuss Statkus                       Kristiāns Ēberliņš
Roberts Vicvagaris                   Markuss Samedovs
Rainers Semjanovičs              Svajunas Viskants

Rudens ziedu izstāde

10.klases VAM programmas audzēkņu laivu brauciens

 

No 14. līdz 16. septembrim Kalnu vidusskolas VAM programmas audzēkņi devās laivu braucienā pa Ventu. Tika noairēti aptuveni 40 kilometri maršrutā no Kalniem līdz Skrundai. Lielākajai daļai dalībnieku šis bija pirmais laivu brauciens, tādēļ nācās apgūt airēšanu no pašiem pamatiem. Taču, neskatoties uz pieredzes trūkumu, sliktajiem laika apstākļiem un zemo ūdens līmeni, jaunieši godam sasniedza nosprausto mērķi. Tā kā aktīvā airēšanas sezona tuvojas noslēgumam, Kalnu vidusskolas audzēkņiem šis bija pēdējais laivu brauciens šajā gadā. Taču jau pavasarī airi tiks atkal ņemti rokās, lai izbaudītu Kurzemes upju piedāvātos piedzīvojumus.                             Zane Zvejniece

8. – 9. klašu grupā futbolā 1. vieta novadā

Daniels Balceris                   Agris Pērkons
Roberts Malkevičs              Gvido Zabors
Kārlis Krūzēns                     Deivids Ermins
Ģirts Elvis Zunde                Aigars Malkevičs
Arturs Sūngailis                  Jānis Strazdiņš