Mācību gads noslēdzies!

Sveicieni mācību gada noslēgumā!

sveiciens

Informācija par liecību saņemšanu un mācību grāmatu nodošanu

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas 10. klasē

Lai iestātos  10. klasē, nepieciešami sekojoši dokumenti:

  1. Apliecība par pamatizglītības iegūšanu.
  2. Personu apliecinoši dokumenti ( skolēnam, vecākiem/aizbildņiem).
  3. Ģimenes ārsta izziņa.
  4. Divas 3 x 4 fotogrāfijas ( skolēnu apliecībai, braukšanas e- biļetei).

Dokumentus pieņem sākot no  15. jūnija katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 14.00.

Informācija par 2020./2021.m.g.pirmklasnieku uzņemšanu skolā

P.S.   Tikšanās laikā ievērosim valstī noteiktos drošības pasākumus.

9. klases absolventiem

TV kanāls,,Tava klase”

 

Izmanto piedāvāto iespēju!

Atbalsta pasākumi

Kā strādāt attālināti!

Drošības pasākumi

Attālināts mācību process