IZDZĪVOŠANAS PĀRGĀJIENS

No 1. līdz 3. februārim Saldus novada Grīvaišos notika Kalnu jaunsargu un VAM audzēkņu izdzīvošanas pārgājiens. Nometnes laikā tika pārbaudīta jauniešu spēja izdzīvot brīvā dabā vairākas diennaktis, izmantojot pašu sarūpētos izdzīvošanas komplektus.
Informāciju un foto sagatavoja:JIC 1.NN jaunsargu instruktors Ainars Lapa

Kalnu jaunsargu un VAM audzēkņu praktiskās mācības topogrāfijā

No 11. līdz 13. janvārim norisinājās Saldus novada Kalnu jaunsargu vienības praktiskās mācības topogrāfijā. Kalnu jaunsargi un VAM audzēkņi, spītējot laika apstākļiem, jauno mācību semestri uzsāka, atsvaidzinot zināšanas topogrāfijā un orientējoties.
Jaunieši, izmantojot karti un kompasu, orientējās lielos attālumos grupas sastāvā. Katru dienu grupas veica vairākus kilometrus garas trases, apgūstot dažādus orientēšanās elementus. Tika atkārtots jau iepriekš atgūtais par topogrāfiskajiem apzīmējumiem, kartes mērogu un maršruta kartiņu veidošanu. Jaunsargi tika apmācīti par rīcību apmaldīšanās gadījumā diennakts tumšajā laikā. Praktiski jaunieši apguva maskēšanās principus ziemā un pēdu slēpšanu.
Katru gadu Kalnu jaunsargiem tiek veidota šāda tipa nometne, lai veicinātu interesi par orientēšanās sportu. Jaunsargi atzīst, ka iegūtās praktiskās zināšanas var noderēt arī ikdienā.

Informāciju sagatavoja: JIC 1.NN jaunsargu instruktors Ainars Lapa

Sportland pasākumā “Pirmie soļi basketbolā” Saldū

“Rūķošanās rūķu ciemā”

Ieskandinām Ziemassvētkus

Nīgrandes pagasta rokdarbnieču dāvana VAM audzēkņiem Ziemassvētkos

Jau par tradīciju ir kļuvis tas,ka pagasta rokdarbnieces VAM audzēkņiem Ziemassvētkos dāvina siltas zeķes.Paldies labajiem rūķiem- mežā kājas nesals!

 

Ziemassvētku pasākums “Rūķošanās rūķu ciemā”

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” Ziemassvētku atklātņu konkursa noslēgums

Šā gada 7. decembrī Saldū notika Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” Ziemassvētku atklātņu konkursa noslēgums, Saldus egles iedegšana. Pateicības saņēma K. Strazdiņa, Z. Stašauska un D. Pole. A. Viežauska 1. -4. klašu grupā ieguva speciālbalvu par labāko darbu.

O. Salmiņa

 

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” Ziemassvētku atklātņu konkurss

No 1. – 30. novembra notika Ziemassvētku atklātņu konkurss  1. – 12. klašu izglītojamajiem ar tēmu – Māra Čaklā dzejolis “Uzsniga sniedziņš balts”. Konkursā piedalījās interešu izglītības “Raibās otas” četri dalībnieki ar saviem darbiem – A. Viežauska, K. Strazdiņa, Z. Stašauska un D. Pole. Noslēguma pasākums notiks 7. decembrī O. Kalpaka laukumā, Saldū plkst. 17:00

O. Salmiņa

Turpinās projekta Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

 

 

 

 

Turpinās projekta  Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

īstenošana Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā

2018.gada 14.novembrī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā notika projekta darba grupas pārstāvju, partneru tikšanās. Sarunu laikā tika apspriesti praktisko mācību nodarbību īstenošanas laiki Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā. Tika pārrunāta iegādājamā inventāra saraksts un daudzums. Pārrunāts paveiktais. Pēc sarunām darba grupa iepazinās ar būvobjektā izdarītajiem darbiem.

Tikšanās noslēgumā Lietuvas delegācija piedalījās Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas valsts svētku koncertā “Manai Latvijai” Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā.

 Foto: Laima Barkuviene, Lietuvas puses pārstāve un Lietuviešu partneru delegācija

  

Ir uzsākti projektā plānotie būvniecības darbi un tiek atjaunots Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumts. Tiks veikta arī telpu atjaunošana.  Būvdarbus veic SIA “Aksīte”, būvdarbus uzrauga Saldus novada pašvaldības speciālists Normunds Ozoliņš.

  

Projekta ietvaros, tirgus izpētes rezultātā, ir iegādāti lielākā daļa no plānotajiem darba galdiem kokamatniecības nodarbībām. Kopīgi, 2019.gadā  tiks organizētas nodarbības iedzīvotājiem, kuriem būs iespēja apgūt kokamatniecību, rokdarbus, tradicionālo ēdienu gatavošanu, latviešu un lietuviešu valodu. Šobrīd notiek tirgus izpēte nodarbību vadītājiem. 2019.gadā plānotas arī divas vasaras nometnes  no kurām viena notiks Nīgrandē un ceļojošā izstāde.

Projekts Nr. LLI-323  HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un no Latvijas puses Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.

Informācija sagatavota 23.11.2018.
Eva Jēkobsone, tālrunis: 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv

 

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu
www.latlit.lv; www.europa.eu