3. vieta volejbolā meitenēm 8.-9. klašu grupā

3. vieta volejbolā zēniem 8.-9. klašu grupā

Saldus un Brocēnu novadu sacensības volejbolā vidusskolas klašu jaunietēm

Elīza Trinko                                   Ērika Gandzele
Solveiga Pāvila                              Linda Kalna
Alise Harmsone                            Keita Krasucka

Attēla nav Diāna Ozola un Samanta Klauze

NBS Štāba bataljona reprezentatīvs pasākums

28.februārī Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona karavīri viesojās Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā, tādējādi aizsākot projektu “Štāba bataljona simtgades labie darbi”. Viesojoties skolā, Seldzis Grasmanis stāstīja par NBS vēsturi. Skatītāji klausījās NBS Orķestra Jūras spēku grupas Bigbenda koncertu. Skolēni iepazinās ar karavīru individuālo ekipējumu, ieročiem, formastērpiem.

Vizuālās mākslas olimpiāde “Saldus tirgū”

28. februārī notika Saldus novada vizuālās mākslas olimpiāde. No mūsu skolas piedalījās 4 skolēni – Dārta Krasucka, Dārta Baumane, Dagnija Nadricka un Elēna Sarģele. Olimpiādes uzdevums bija komiksa zīmēšana par Saldus tirgu. 3.-4. klašu grupā 1. vietu ieguva Dārta Baumane. Bērnus gatavoja olimpiādei skolotājas Ilona Ektermane, Oksana Salmiņa un Marita Ozola.

Darba autors – Dārta Krasucka 2. klase

Darba autors – Dārta Baumane 4. klase

Darba autors – Dagnija Nadricka 6.b klase

Darba autors – Elēna Sarģele 9.b klase

Projekts “Mana zeme skaistā”

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros, tika īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””. Projekta mērķis  –  stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

Katras skolas izglītojamo labākie darbi tika veidoti, kā foto gleznas un tos izstādīs skolas aktu zālē, lai demonstrētu plašākai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas, kā dāvinājums, nonāca skolas īpašumā, ienesot, valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur izglītojamo radošajiem darbiem mācību iestādē.

Foto gleznu izgatavošanai tika piesaistīts finansējums no Latvijas uzņēmumiem.

Konkursa rezultāti ir apkopoti un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas uzvarētāji ir zināmi.

  1. vieta – Līga Gredzena
  2. vieta – Markuss Strokšs
  3. vieta – Elza Vicvagare

Projekta ietvaros skola ieguva 10 fotogleznas. Fotogleznu autori – Līga Gredzena, Markuss Strokšs, Elza Vicvagare, Amanda Gredzena, Kristiāns Ēberliņš, Amēlija Sarģele, Niks Krauze, Ita Krauze, Karīna Bostana un Grēta Baumane.

Oksana Salmiņa.

  1. vieta – Līga Gredzena


2. vieta – Markuss Strokšs

3. vieta – Elza Vicvagare

NBS ŠTĀBA BATALJONA PASĀKUMS

“Valodiņa 2019”

15. februārī mūsu skolas meitenes Alise Šēna un Viktorija Petrova piedalījās Latvijas speciālo skolu skolēnu izteiksmīgās runas konkursā “Valodiņa 2019”. Pasākuma žūrijā šogad piedalījās mākslinieki Aija Andrejeva un Jānis Aišpurs, kuri atzinīgi novērtēja meiteņu sniegumu. Paldies skolotājām Dainai Ektermanei un Benitai Gulbinai par bērnu sagatavošanu konkursam.

Konkurss “Saules ota”

Pelču internātpamatskola – attīstības centrs tradicionāli rīko vizuālās mākslas konkursu “Saules ota” speciālo klašu skolēniem no visa Kurzemes novada. Šogad no mūsu skolas konkursā piedalījās trīs skolēni – Alise Šēna, Rebeka Bostana un Elvīra Baltiņa. Konkursa tēma bija Latvijas putni un daba. Par piedalīšanos konkursā skolēni saņem pateicības un sponsoru sagādātas balvas. Pēc darbu pabeigšanas, skolēnus veda ekskursijā uz strausu un kazu fermu “Nornieki”. Diena bija piepildīta, jo mājās pārradāmies tikai pēc 17:00!

 

Vecāku diena