Nometne Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā, projekts Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

 

 

 

 

Notikusi nometne Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā projekta

Nr.LLI-323, HANDICRAFTS ietvaros

 

Projekta  “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” ietvaros tika organizēta noslēguma nometne “HANDICRAFTS”. Tā norisinājās no 20.08.2019. līdz 23.08.2019. Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas telpās Ventas ielā 1, Nīgrandē. Nometnē kopumā piedalījās 50 izglītojamie, 25 dalībnieki no katras valsts skolas. Pasākuma mērķis bija izveidot pievilcīgāku un drošāku dzīves telpu Lietuvas un Latvijas pierobežas novados – Židikos un Nīgrandē, izzinošas un izklaides nodarbības, dalībnieku saliedēšanas pasākumi. Nometni vadīja biedrība “Latvijas Mazpulki”.

Nometnes programmā bija iekļautas kokamatniecības, tradicionālo ēdienu gatavošanas, latviešu un lietuviešu valodu apguves nodarbības. Papildus šīm nodarbībām nometnes dalībniekiem bija piedāvātas rokdarbu nodarbības, kurās viņi varēja nodarboties ar sapņu ķērāju izgatavošanu, zīda apgleznošanu un pērļošanu. Bez radošajām nodarbībām tika piedāvātas arī dažādas sportiskas aktivitātes, grupu stafetes un saliedēšanās spēles, kā arī nometnes dalībnieki varēja pārbaudīt un apgūt savas izdzīvošanas prasmes uguns iegūšanā ar krama palīdzību. Nometne neiztika arī bez deju nodarbības, kurā izglītojamie apguva latviešu tautas deju “Tūdaliņ, tāgadiņ”, izdejoja lietuviešu dziesmu “Suk, suk rateli” un apguva dažādus modernās dejas elementus.

Nometnes programmā bija ekskursija uz Saldu un Brocēniem, kuru organizēja Saldus tūrisma, informācijas, kultūras un sporta centrs “TIKC”. Bija izdomāta ļoti interesanta programma, kurā bija iekļauts sportiskās aktivitātes Brocēnu gaisa takās, radošajās aktivitātēs nometnes dalībnieki veidoja ziepes Kapelleru namā, kur arī katrs varēja redzēt pēc savas dzimšanas dienas datuma, kāds latvju zīmju attēls iznāk, kur pēc latvju rakstu skaidrojumiem varēja saprast katra spilgtākās rakstura īpašības. Ekskursijas noslēgumā uzkāpām Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas tornī un apskatījām visu pilsētas panorāmu.

No nometnes dalībniekiem atgriezeniskajā saitē saņēmām lieliskas atsauksmes, ļoti patikušas visas aktivitātes, bet visvairāk patika ekskursija, diskotēka, radošās darbnīcas, saliedēšanās spēles un starpvalstu draudzība. Noslēguma pasākumā pievienojās Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijas administrācijas pārstāvji un  Mažeiku reģionālā TV, kura filmēja nometnes noslēguma pasākumu, kā arī projekta ietvaros remontētās un aprīkotās telpas. Noslēguma pasākums zīmīgā datumā – 23. augustā, – 30 gadi kopš Baltijas valstu iedzīvotāji savienojās  rokās,  cauri visām trim valstīm izveidojot Baltijas ceļu. Svinīgo pasākumu par godu šai dienai noslēdzām ar sadošanos rokās un vienojāmies kopīgā dziesmā “Atmostas Baltija”, kas bija spēcīgs, emocionāls un skaists noslēgums mūsu nometnei.

Paldies visiem, kuri darbojās un iesaistījās nometnes realizēšanā! Nometnes vadītāja A.ANDERSONE

Projektā īstenoti 5 nodarbību cikli Latvijas pusē, kuru ietvaros notika nodarbības “Nacionālā virtuve”, “Darbs ar koku/ kokapstrāde”, “Latviešu – lietuviešu valoda”. Lai noorganizētu plānotās nodarbības projekta ietvaros ir iegādāts viss nepieciešamais inventārs un aprīkojums. Projekta ietvaros ir atjaunots Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumts, veikta darbnīcas telpu atjaunošana, t.sk.WC. Būvdarbus veica SIA “Aksīte”. Būvdarbi pabeigti 24.01.2019

2019.gadā notikušas divas vasaras nometnes, katrā valstī pa vienai. Ir plānota ceļojošā izstāde, kurā tiks izstādīti projekta laikā sagatavotie darbiņi. Projekta īstenošanas laiks līdz 2020.gada 30.martam.

Projekts Nr. LLI-323  HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un no Latvijas puses Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Informāciju apkopoja 27.08.2019.

Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Eva Jēkobsone, eva.jekobsone@saldus.lv, 20267729

 

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu

www.latlit.lv; www.europa.eu