Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas 10. klasē

Lai iestātos  10. klasē, nepieciešami sekojoši dokumenti:

  1. Apliecība par pamatizglītības iegūšanu.
  2. Personu apliecinoši dokumenti ( skolēnam, vecākiem/aizbildņiem).
  3. Ģimenes ārsta izziņa.
  4. Divas 3 x 4 fotogrāfijas ( skolēnu apliecībai, braukšanas e- biļetei).

Dokumentus pieņem sākot no  15. jūnija katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 14.00.