Mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde Saldū

No mūsu skolas olimpiādē piedalījās 8.b klases skolēns Guntars Gūtmanis, un 8. – 9. klašu grupā ieguva 1. vietu. Pirmdien skolotājam Uldim Ozolam bija liels un patīkams pārsteigums, ka Guntars tiek uzaicināts uz Valsts olimpiādi 4. aprīlī Rīgā.

Priecīgais Guntars