Vērtēšana

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pamatskolas klasēs
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība sākumskolas klasēs
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālajās klasēs
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība vidusskolas klasēs