Dokumenti

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas pašvērtējums

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas nolikums

Kārtība, kādā izglītojamo ģimenes var izteikt savus ierosinājumus un iebildumus