Dokumenti

Izmaiņas  Kārtība kādā tiek nodrošināts attālinātās mācīšanās process

Kārtība kādā tiek nodrošināts attālinātās mācīšanās process

Ētikas kodekss
Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Saldus novada pašvaldībā
Pašvērtējums
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas nolikums