Darba plāns

2019./2020. m. g.

Maija mēneša plāns

Aprīļa mēneša darba plāns

Marta mēneša darba plāns

Februāra mēneša darba plāns

Janvāra mēneša darba plāns

Decembra mēneša darba plāns

Novembra mēneša darba plāns
Oktobra mēneša darba plāns
Septembra mēneša darba plāns

2018./2019. m. g.

Maija mēneša darba plāns
Aprīļa mēneša darba plāns
Marta mēneša darba plāns
Februāra mēneša darba plāns
Janvāra mēneša darba plāns
Decembra mēneša darba plāns
Novembra mēneša darba plāns
Oktobra mēneša darba plāns
Septembra mēneša darba plāns

2017./2018. m. g.

Septembra mēneša darba plāns
Oktobra mēneša darba plāns
Novembra mēneša darba plāns
Decembra mēneša darba plāns
Janvāra mēneša darba plāns
Februāra mēneša darba plāns
Marta mēneša darba plāns
Aprīļa mēneša darba plāns
Maija mēneša darba plāns