Darba plāns

2018./2019. m. g.

Maija mēneša darba plāns
Aprīļa mēneša darba plāns
Marta mēneša darba plāns
Februāra mēneša darba plāns
Janvāra mēneša darba plāns
Decembra mēneša darba plāns
Novembra mēneša darba plāns
Oktobra mēneša darba plāns
Septembra mēneša darba plāns

2017./2018. m. g.

Septembra mēneša darba plāns
Oktobra mēneša darba plāns
Novembra mēneša darba plāns
Decembra mēneša darba plāns
Janvāra mēneša darba plāns
Februāra mēneša darba plāns
Marta mēneša darba plāns
Aprīļa mēneša darba plāns
Maija mēneša darba plāns