Audzināšana

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas audzināšanas programma

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas audzināšanas darba virzieni 2017. – 2019. gadam