Audzināšana

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas audzināšanas programma

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas audzināšanas darba virzieni 2018.-2021.gadam