Kalnu jaunsargu un VAM audzēkņu praktiskās mācības topogrāfijā

No 11. līdz 13. janvārim norisinājās Saldus novada Kalnu jaunsargu vienības praktiskās mācības topogrāfijā. Kalnu jaunsargi un VAM audzēkņi, spītējot laika apstākļiem, jauno mācību semestri uzsāka, atsvaidzinot zināšanas topogrāfijā un orientējoties.
Jaunieši, izmantojot karti un kompasu, orientējās lielos attālumos grupas sastāvā. Katru dienu grupas veica vairākus kilometrus garas trases, apgūstot dažādus orientēšanās elementus. Tika atkārtots jau iepriekš atgūtais par topogrāfiskajiem apzīmējumiem, kartes mērogu un maršruta kartiņu veidošanu. Jaunsargi tika apmācīti par rīcību apmaldīšanās gadījumā diennakts tumšajā laikā. Praktiski jaunieši apguva maskēšanās principus ziemā un pēdu slēpšanu.
Katru gadu Kalnu jaunsargiem tiek veidota šāda tipa nometne, lai veicinātu interesi par orientēšanās sportu. Jaunsargi atzīst, ka iegūtās praktiskās zināšanas var noderēt arī ikdienā.

Informāciju sagatavoja: JIC 1.NN jaunsargu instruktors Ainars Lapa