Pašvaldības piedāvājums

  Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nams piedāvā jauniešiem darboties kolektīvos, kuri 2018.gadā piedalījās Latvijas vispārējos dziesmu un deju svētkos.

Sieviešu koris ” Nīgrande”

Jauniešu deju kolektīvs ” Jumis”