BJC,,Augšventa”

Vides objektu un mākslas darbu izstāde – konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” 1. kārta

Skolotājas:
Vineta Ēberliņa
Oksana Salmiņa