Gada skolotājs 2020

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas skolotāja Benita Gulbina pedagoģiskajam darbam veltījusi 36 darba gadus. No tiem 25 gadi pavadīti strādājot speciālajā izglītības iestādē, 11 gadi vispārizglītojošā skolā par speciālo skolotāju,  logopēdi. Savu profesiju izvēlējusies ģimenes iespaidā, jo arī tēvs un māte strādājuši speciālajā izglītības iestādē.

Skolotāja savu darbu veic pēc labākās sirdsapziņas. Profesionālajā jomā ir zinoša un kompetenta. Darbā ar audzēkņiem stingra, pieturas pie noteiktām prasībām. Labs kontakts ar audzēkņiem un viņu vecākiem.

Katru gadu skolotāja sagatavo audzēkņus un regulāri gūst panākumus Vislatvijas speciālo skolu skatuves runas konkursā “Valodiņa.” Arī šogad viens no audzēkņiem ieguva žūrijas atzinību un  speciālo balvu. 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā skolā tika īstenots projekts  HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” Nr.LLI-323. Skolotāja Benita pašaizliedzīgi iesaistījās projekta aktivitātēs un noslēguma nometnes organizēšanā.

Skolotāja ir radoša. Aizrautīgi darbojas ar saviem klases audzēkņiem, rīko interesantus pasākumus, ekskursijas. Vada Speciālās pamatizglītības metodisko komisiju skolā. Ir novērtēta ārpus novada robežām, jo skolotāju aicina piedalīties pedagoģiski medicīniskajā komisijā kaimiņu novadā.

Benita ir sirsnīga, izpalīdzīga, ar labu humora izjūtu. Benita par sevi saka, ka viņa ir īstajā vietā, jo saprotas ar bērniem un mīl savu darbu! Brīvajā laikā dzied Nīgrandes pagasta korī un sieviešu ansamblī “Kvinta”, pilnveido sevi rokdarbos.