Gada skolotājs 2018

Inita Kļava

____Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas matemātikas skolotāja un direktora vietniece izglītības jomā.
Mācību darbā ir mērķtiecīga, prasīga, atbildīga, gudra un izpalīdzīga.
____Ar atbildības sajūtu veic direktores vietnieces izglītības jomā pienākumus. Daudzu gadu garumā ir saglabājusi interesi par matemātiku un cenšas skolēniem attīstīt un nostiprināt matemātiskās zināšanas. Iesaistījusies un vada  projektu  „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.”
____Katru gadu ar labiem panākumiem organizē skolēnu pētniecisko darbību. Prot atrast pareizās darba metodes un pieeju katram skolēnam, lai uzsāktais pētījums ar ieinteresētību un aizrautību tiktu pabeigts. Vairākkārt  skolotājas vadītie pētnieciskie darbi guvuši atzinību novadā. Viens no pēdējiem šādiem darbiem bija 8. klases skolniecei par darbu „Animācija kā radošās fantāzijas izpausmes veids, iegūstot nomināciju „Topošā zvaigzne – Animatore.” Regulāri gatavo audzēkņus matemātikas olimpiādēm un piedalās novada organizētajos konkursos ar matemātikas ievirzi.
____Teicami pārzina tehnoloģijas, jo daudzus gadus ir strādājusi par informātikas un fizikas skolotāju.
Lai kādā emocionālā noskaņojumā ir audzēkņi, Inita vienmēr ir pozitīvi noskaņota. Ar savu pašaizliedzīgo darbību ir labs piemērs skolēniem, kuriem tiek mācīts mīlēt savu skolu, zemi, savu ģimeni, būt atbildīgam.
____Skolotāja ir aizrautīga rokdarbniece, kuras austie paklājiņi rotā daudzu kolēģu mājokļus. Piedalās pagasta sabiedriskajā dzīvē, atbalstot nozīmīgākos pasākumus pagastā.
____Skolotāja ar savu humoru un dzirkstošo enerģiju rada pozitīvu gaisotni darba kolektīvā. Nesavtīgs darbs un mīlestība pret ikvienu skolēnu, skolotāju un skolas darbinieku.
           Kolēģi par Initu Kļavu saka: Operatīvi rīkojas neparedzētās situācijās. Nekad neatsaka palīdzību. Inteliģenta, taktiska, ar ļoti augstu atbildības sajūtu pret darāmo darbu. Matemātikas guru!
          Skolēni par Initu Kļavu: Vienmēr skrejoša kā skudriņa. Skolotāja ir pati labākā mūsu skolā, ļoti pretimnākoša un izpalīdzīga, vienmēr zina kā bērniem iemācīt jauno vielu, pati ļoti mīl matemātiku, ar labu stila izjūtu.
 
  Initai Kļavai  nominācija Gada skolotājs 2018  „Par radošumu un nozīmīgu inovāciju ieviešanu”

 

Daina Ektermane

____Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas projekta PuMPuRs koordinatore, speciālais pedagogs.
Projektu PuMPuRs skolotāja koordinē otro gadu.
____Daina ir enerģiska un radoša skolotāja, kura nebaidās jautāt un izteikt savu viedokli. Viņai piemīt precizitāte un augsta atbildības sajūta. Skolotāja problēmu padara vieglāku ar saviem dzirkstošajiem smiekliem un labu humora izjūtu.
____Kopā ar skolotāju Dainu ikviens bērns jūtas pamanīts un novērtēts. Viņa prot atrast labu vārdu katram, ikvienam atrod piemērotu nodarbi, nenogurstošā pacietībā katrā bērnā atraisa spēju  darboties un nepadoties.
____Daina tic, ka saņemtais atbalsts projektā ikvienam dos iespēju turpināt mācības un sasniegt iecerēto.
Dainai Ektermanei nominācija Gada skolotājs 2018 „Par nozīmīgu ieguldījumu un rezultatīvu darbu projektos”