Ceļojošā izstāde.

Latvija- Lietuva īstenotā projekta,,Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)”nodarbību ciklu un nometņu radošo darbu ceļojošā izstāde no Saldus TIKS centra aizceļojusi uz Lietuvu, kur tā decembrī bija apskatāma Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā un Mažeiķu publiskajā bibliotēkā.