8. – 9. klašu grupā florbols 1.vieta novadā

Kārlis Krūzēns                Ģirts Elvis Zunde
Jānis Strazdiņš               Kristaps Statkus
Agris Pērkons                Niks Ļaudāms
Daniels Balceris            Deivids Ermins
Roberts Malkevičs        Arturs Sūngailis