Projekts Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

 

 

 

Praktisko nodarbību cikla noslēgums Nīgrandes Kalnu vidusskolā

un nometne Židiku M.Pečkauskaites ģimnāzijā projekta

Nr.LLI-323, HANDICRAFTS ietvaros

13.06.2019. Nīgrandē notika projektā plānotā pēdējā nodarbība. No Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzijas ieradās 15 dalībnieki un tik pat no Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas. Dalībniekiem pēc izvēles bija iespēja piedalīties divās nodarbībās – kokapstrādē un nacionālo ēdienu gatavošanā.

Kokapstrādes nodarbībā Ulda Ozola vadībā gatavoja foto rāmīti. Virtuvē varēja apgūt speķa pīrādziņu gatavošanu un cepšanu, kā arī Jāņu siera siešanu. Ēdienu gatavošanas iemaņas apgūt palīdzēja Daina Ektermane.

Pēc praktiskajām nodarbībām visi kopā devās uz valodas nodarbību, kuru vadīja Aušrute Krasucka. Nodarbības laikā tika iepazīstināti ar Līgo svētku un Jāņu svinēšanas tradīcijām. Dalībnieki saņēma grāmatzīmes ar informāciju par Jāņuzāļu ārstnieciskām īpašībām. Kopīgi degustējot pīrādziņus un Jāņu sieru dalībnieki pārrunāja dalību nometnē Židiķos. Nodarbību vadītāja Aušrute dāvināja ārstniecības augu buķetes labai veselībai.

Nometne Židiķos.

No 25.06. līdz 28.06. Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā notika projektā plānotā nometne. Nometnē piedalījās 25 skolēni no Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas un 25 skolēni no Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzijas.

Katru dienu notika nodarbības – gleznošana, dziedāšana un dejošana. Skolēni varēja izvēlēties kuras prasmes vēlas apgūt. Otrajā dienā bija iespēja iepazīt darbu ar mālu. Nodarbību laikā bērni tika iepazīstināti ar iekārtām, kuras iegādātas projekta laikā, 3D printeris, modernas šujmašīnas un destilācijas aparāts ar kuru izgatavo smaržūdeņus no  ziediem un ārstniecības augiem.

Pēc nodarbībām bija organizētas dažādas sporta spēles, orientēšanās trasīte skolā un tuvējā apkārtnē, kā arī psihologa nodarbība grupas saliedēšanai.

27.06.2019. abu skolu direktores Rima Širvinskiene un Ineta Gangnusa viesojās Mažeiku radio studijā. Radio sarunā klausītāji tika iepazīstināti par abu skolu draudzību, viesošanos skolu valsts svētku pasākumos Lietuvā un Latvijā, citiem kultūras pasākumiem un pieredzes apmaiņu izglītībā. Īpašs uzsvars sarunā tika likts  uz kopīgi īstenoto projektu “Starpkultūras sociālās vides

uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā(LV)”.

Klausītāji varēja uzzināt kā radās ideja par šādu

projektu, kā tas tapa, kā tas tiek realizēts, kādi ieguvumi ilgtermiņā. ( Saruna tika atskaņota Mažeikiai.FM 105,6MHz 27.06.2019.plkst.12;00).

Nometnes noslēguma dienā tika organizēta radošo darbu izstāde un  koncerts uz kuru bija aicināti arī bērnu vecāki. Koncertā skanēja dziesmas lietuviešu un latviešu valodā, kuras bija iemācītas nometnes laikā. Deju prasmes rādija abu skolu apvienotā deju grupa. Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas audzēknis Markuss priecēja klausītājus ar skaistu saksafona mūziku.

Skolai tika pasniegta pateicība par darbu projektā.

 

Nometnes laikā savstarpēji komunicējot bērni lieliski pilnveidoja zināšanas latviešu un lietuviešu valodās. Nometnes laikā iegūtās prasmes

un zināšanas ir nenovērtējams ieguvums katra nometnes dalībnieka pilnveidē un attīstībā.

Bērni sadraudzējās un šķiroties vienojās  tikties augustā nometnē Nīgrandē.

 

Projektā īstenoti 5 nodarbību cikli Latvijas pusē, kuru ietvaros notika nodarbības “Nacionālā virtuve”, “Darbs ar koku/ kokapstrāde”, “Latviešu – lietuviešu valoda”. Lai noorganizētu plānotās nodarbības projekta ietvaros ir iegādāts viss nepieciešamais inventārs un aprīkojums. Projekta ietvaros ir atjaunots Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumts, veikta darbnīcas telpu atjaunošana, t.sk.WC. Būvdarbus veica SIA “Aksīte”. Būvdarbi pabeigti 24.01.2019

2019.gadā plānotas divas vasaras nometnes no kurām viena notiks Nīgrandē no 20.08.2019.-23.08.2019. un ceļojošā izstāde. Projekta īstenošanas laiks līdz 2020.gada 30.martam.

Projekts Nr. LLI-323  HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un no Latvijas puses Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Informāciju apkopoja 02.07.2019.

Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Eva Jēkobsone, eva.jekobsone@saldus.lv, 20267729

 

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu

www.latlit.lv; www.europa.eu