Projekts Nr.LLI-323, HANDICRAFTS

 

 

 

 

2019.gada aprīlī veiktās aktivitātes projekta

 Nr.LLI-323, HANDICRAFTS ietvaros

Aprīļa mēnesī turpinājās praktisko nodarbību un valodas apguves nodarbību cikls  projekta Nr.LLI-323   “ HANDICRAFTS” Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā LT un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā LV” ietvaros.

11.04.2019. nodarbības organizēja Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā. Nodarbībā “Darbs ar koku” tika darināti svečturi kuba formā, ar šķautnēs iededzinātām latviešu spēka zīmēm. Savukārt, nodarbībā “Nacionālā virtuve” tika gatavotas viltotās irbītes un putraimu- kartupeļu biezputra. Latviešu/lietuviešu valodas apguvē dominēja Lieldienu tēma. Ar katru tikšanās reizi, kopīgi apgūtām zināšanām un prasmēm jūtama projekta dalībnieku saliedētība un sadarbība. Dalībnieki jūtas drošāki, radošāki. Uzdod jautājumus, joko.

Mēnesis noslēdzās (30.04.2019.) ar ciemošanos Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā. Sadarbības partneri iepazīstināja ar projektā iegādātajām mājturības tehnoloģiju darbu iekārtām – mašīnām. Īpaši interesants darbs bija pie filcēšanas mašīnas, kur izveidoto filcēto  paraugu iestrādāja audumā, tā darinot somiņas. Nodarbībā “Nacionālā virtuve” tika gatavoti klocki gan no kviešu miltiem ar biezpienu, gan no rudzu miltiem ar speķi un sīpoliem. Lietuviešu /latviešu valodas apguvē izzināja lietuviešu tradicionālo svētku svinēšanas paradumus, salīdzināja tos ar latviešu tautas svētkiem, meklēja kopīgos un atšķirīgos svētku svinēšanas paradumus.

Līdz aprīļa mēnesim uzkrātas zināšanas, iegūtā pieredze praktiskās nodarbībās, apgūtās sarunvalodas frāzes un teicieni, dažādie praktiskie darinājumi bija iemesls, lai  dalītos ar vecākiem un citiem projektā neiesaistītiem cilvēkiem. 24.aprīļa pēcpusdienā ar projektā organizētajām nodarbībām abās skolās, sasniegtiem rezultātiem un plānotajām aktivitātēm turpmāk – nodarbībām un vasaras nometni, tika iepazīstināti izglītojamo vecāki un citi interesenti. Skolotāja O. Salmiņa apkopoja un sapulcē tika parādīta foto/video filmiņa par aktivitātēm laika posmā no 2019.gada janvāra līdz aprīļa mēnesim ieskaitot. Vecāki interesējās par nodarbību pasniegšanas līdzībām un atšķirībām abās skolās, salīdzināja ar savu pieredzi, kad paši mācījušies skolā. Vecāki varēja apskatīt izremontētās telpas, iepazīties ar iegādātiem darba galdiem un iekārtām, daudzfunkcionāliem virtuves katliem, pannām, traukiem. Izteiktās atziņas par redzēto, liecināja, ka vecāki ir apmierināti un priecīgi par izglītojamo iesaistīšanu projekta aktivitātēs, par remonta rezultātu un papildināto materiāltehnisko bāzi. Paldies projektā iesaistītiem pedagogiem par ieguldīto darbu! Projekta aktivitātes turpinās!

Projektā plānoti 5 nodarbību cikli Latvijas pusē, kuru ietvaros notiks nodarbības “Nacionālā virtuve”, “Darbs ar koku/ kokapstrāde”, “Latviešu – lietuviešu valoda”. Lai noorganizētu plānotās nodarbības projekta ietvaros ir iegādāts viss nepieciešamais inventārs un aprīkojums. Šobrīd ir noorganizēti 4 nodarbību cikli: 14.02.2019.14.03.2019., 28.03.2019., 11.04.2019. Pēdējā nodarbība Latvijas pusē  plānota 2019.gada jūnijā. Projekta ietvaros ir atjaunots Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumts, veikta darbnīcas telpu atjaunošana, t.sk.WC. Būvdarbus veica SIA “Aksīte”. Būvdarbi pabeigti 24.01.2019

2019.gadā plānotas arī divas vasaras nometnes  no kurām viena notiks Nīgrandē un ceļojošā izstāde.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2020.gada 30.martam.

Projekts Nr. LLI-323  HANDICRAFTS “Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā (LV)” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un no Latvijas puses Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Informāciju apkopoja 07.05.2019.

Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Eva Jēkobsone, eva.jekobsone@saldus.lv, 20267729

 

ES neatbild par publiskotās informācijas saturu

www.latlit.lv; www.europa.eu