Informācija par liecību saņemšanu un mācību grāmatu nodošanu

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas 10. klasē

Lai iestātos 10. klasē, nepieciešami sekojoši dokumenti:

Apliecība par pamatizglītības iegūšanu. Personu apliecinoši dokumenti ( skolēnam, vecākiem/aizbildņiem). Ģimenes ārsta izziņa. Divas 3 x 4 fotogrāfijas ( skolēnu apliecībai, braukšanas e- biļetei).

Dokumentus pieņem sākot no 15. jūnija katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 14.00.

Informācija par 2020./2021.m.g.pirmklasnieku uzņemšanu skolā

P.S. Tikšanās laikā ievērosim valstī noteiktos drošības pasākumus.