Gada skolotājs 2018

Inita Kļava

____Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas matemātikas skolotāja un direktora vietniece izglītības jomā. Mācību darbā ir mērķtiecīga, prasīga, atbildīga, gudra un izpalīdzīga. ____Ar atbildības sajūtu veic direktores vietnieces izglītības jomā pienākumus. Daudzu gadu garumā ir saglabājusi interesi par matemātiku un cenšas skolēniem attīstīt un nostiprināt matemātiskās zināšanas. Iesaistījusies un vada projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču […]

Labo darbu festivāls Talsos

Piektdien, 26.oktobrī, 4 skolēni pārstāvēja skolu labo darbu festivālā Talsos. Noslēguma pasākums, veltīts labo darbu maratonam Latvijas simtgadei veltīto aktivitāšu ciklā izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”. Mūsu skola tajā piedalījās ar projektu “Nīgrandes pagasta sakopšana.” Festivālu vadīja TV un radio personība Oskars Lepers, klausījāmies labo darbu pieredzes stāstus, veidojām kopīgas glezniņas, kas […]

Saldus novada vidusskolu florbola sacensībās 1. vieta

IEAUD SAVAS KRĀSAS LATVIJAS SIMTGADES AUDEKLĀ

Kalnu kultūras nams līdz Latvijas valsts jubilejai aicina ikvienu interesentu kultūras nama lielajās stellēs ieaust savu krāsu kopīgajā audeklā. Iepriekšēja pieredze un īpašas iemaņas nav nepieciešamas. Līdzi jāņem laba oma un vilnas dzijas kamoliņi sev vēlamās krāsās. Projektā jau piedalījās skolotāja Līga un 6.a klases audzēkņi un skolotāja Benita un 3.c un 4.c klases audzēkņi.

[…]

VAM audzēkņu un jaunsargu izturības pārgājiens

No 28. līdz 30. septembrim notika Kalnu vidusskolas VAM audzēkņu un jaunsargu izturības pārgājiens. Trīs dienu laikā jaunieši pārbaudīja orientēšanās prasmes, ar pārgājiena palīdzību uzlaboja fizisko sagatavotību un iepazinās ar nometnes rutīnu. Neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, pārgājiena laikā jaunsargi veica vairāk kā 30 km garu maršrutu, pārbaudot gan individuālo izturību, gan komandu sadarbības prasmes. […]