Pirmie soļi basketbolā 1.klasei

Saldus novada Kalnu jaunsargu vienības nometne 19. – 20.01.2018.

Barikāžu atceres pasākums “Ugunskura dziesmas”

Lāsma iepazīstina ar dziesmu repertuāru

“Trīs vīri kaujā”

[…]

Ziemas nakts rallijs “Atceroties barikādes”

Uzvarētāji vidusskolas grupā – 10. klase

[…]