Miķeļdienas tirgus “Jautrais Miķelis”

Rudens ziedu izstāde

Olimpiskā diena Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiskās dienas vingrojumus demonstrēja Sanija Semjanoviča, Annemarija Rake un Elēna Sarģele.

[…]

Baltu vienības diena